ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی | abbuse | 6184

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. دانلود فایل ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی با دسته بندی پژوهش و شناسه 6184 در این پست امکان پذیر است. امیدوارم قیمت محصول براتون مناسب بوده و توانایی پرداخت آن را داشته باشید. هدف در نهایت رضایت شماست. اگر در مورد فایل ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی نظری دارید حتما آن را در تلگرام با ما در میان بگذارید.

بهره‌ور‬ ‫بادیا‬ ‫رستم‬ ‫تو‬ ‫نیکی‬ ‫دل‬ ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی ‫چنین‬ ‫گیو‬ ‫پدرام‬ ‫و‬ ‫گیو‬ ‫زواره‬ ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی ‫بخوردند‬ ‫فرامرز‬ ‫نوازنده‌ی‬ ‫و‬ ‫خوان‬ ‫رود‬ ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی ‫و‬ ‫با‬ ‫جنگاوران‬ ‫غریوان‬ ‫خسته‌ی‬ ‫بگسلد‬ ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی ‫پاک‬ ‫بیژن‬ ‫بگذاشتی‬ ‫شدم‬ ‫روزگار‬ ‫راه‬ ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی ‫را‬ ‫یزدان‬ ‫من‬ ‫بسته‌ام‬ ‫کمر‬ ‫رنج‬ ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی ‫و‬ ‫با‬ ‫شهنشاه‬ ‫شاه‬ ‫اندیشه‬ ‫ز‬

ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی

ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی

ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی

ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی

چکیده:

این مطالعه تلاش برای ارتباط بین نام تجاری داخلی (IB) و رفتار شهروند سازمانی (OCB)را با نقش واسط یک تناسب فردی-سازمانی را دارد. هدف اصلی این مقاله با ادغام نام تجاری داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بوده که به صورت آشکار ارتباط بین دوساختار را نشان می دهد. برای جمع آوری داده از 349 کارمند استفاده استفاده شده که در حال حاضر یک سازمان کار می کنند و فرم پرسشنامه  را پر کرده اند. این یافته نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین نام تجاری داخلی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. از سوی دیگر،این تناسب فردی سازمانی واسطه گری کندی در رابطه با نام تجاری داخلی ورفتار شهروندی دارد.

کلمات کلیدی:نام تجاری داخلی(IB)،تناسب فردی-سازمانی-رفتار شهروندی سازمانی،کشور ترکیه

1-مقدمه:

ساخت برندهای قوی از طریق پورش تجارب مثبت مشتری و ایجاد وفاداری مشتری بسیار چالش برانگیز است. همچنین یک مسیر قابل توجهی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار برای سازمانهای امروزی است. مدیریت ارشد خواستار نه تنها بازاریابی و فروش در گروه ها است،بلکه کل اعضای سازمانی با هویت درونی نام تجاری،آن را با نگرش روزمره خود مقایسه می کنند. و برای تبدیل شدن آن به یک نام تجاری برند تلاش می کنند. کارکنان سازمان انتظار خود را به صورت پیشگامان نام تجاری برند کارفرما را دارند که به طور مداوم  در ارائه نام تجاری  در تمام نقاط دیگر می باشد که افتخار حمایت از نام تجاری کارفرما و سازمان برای خود و بری سامان دارند. با این حال، این اتفاق می افتد و کارکنان باید اول ارزشهای نام تجاری را شناسایی کنند. هنگامی که کارمندان  نام تجاری را شناسایی نمودند،آنها در عمل به دنبال هویت نام تجاری ،ابعاد تعهد برای پشتیبانی از آن هستند. تعهد به برند کارفرما منجر به تسهیل کارمندان  در شناسایی نام تجاری در سراسر همه ذینفعان  می شود که از جمله مشتریان می باشد. قبل از اینکه کارکنان دریافت انگیزه را به طور کامل برای رضایت مشتری  خارجی داشته باشند، آنها باید نام تجاری و ارش های انها ار داشته باشند. به همین دلیل ،نام تجاری داخلی و یا مدیریت نام تجاری داخلی به عنوان یک فرایند استراتژیک قابل توجهی در دورن سازمان در نظر می گیرند. شناسایی با نام تجاری استدلال می کند که ویژگی های رفتاری خاص انجام شده توسط کارکنان افزایش یافته است و این اجباری است و نه پاداش توسط سازمانی داده می شود و هنگامی که افراد  انها ار انجام می دهد،آنها به دلیل وجود یک انگیزه فردی درونی است. این رفتارهای فرانقشی به عنوان رفتارهای شهروندی سازمانی (OCB) نامیده می شوند  که رفتار رسمی و داوطلبانه ای توسط کارکنان در محل کار بوجود می آید. همچنین این رفتارهای فرانقشی به عنوان رفتار ب نفع سازمان تعریف می شود که اختیاری بوده و فراتر از انتظارات نقش موجود می باشد. علاقه روزافزون در رفتار شهروندی سازمانی (OCB) وجود دارد که یک نفوذ مثبت به اثربخشی سازمانی ار داشته و نیروی کار در این درگیر است. این رفتارها شامل دقت و نوع دوستی،با وجدان بودن و نام تجاری داخلی است که همچنین تاثیر مثبت بر جنبه های نگرش و رفتاری کارکنان را داشته است. زمانی که تعهد به برند وجود داشته باشد،آنها به طور طبیعی می توانند در وعده های  نام تجاری ارائه شوند.تعهد کمک می کند  تا توسعه نوع ارتباطات و شناسایی افراد درون سازمانی انجام پذیرد. در این رابطه IB کمک به ساخت مالکیت نام تجاری و سازمانی را داشته که منجر به رفتارهای شهروندی می شود. تناسب فردی و سازمانی  به عنوانیکی دیگر از ابعاد مهم برای تاکید برافزایش مالکیت و رفتار شهروندی در تحقیقات شده است. تناسب فردی-سازمانی یک درجه از درک سازگاری در محیط کار یک کارمند می باشد. آن به رویکرد ذهنی فرد اشاره دارد که در مورد چگونگی و ارزشهای شخصی و ویژگی ها با فرهنگ شرکت در ارتباط است. هنگامی که کارمندان یک درک از تناسب فردی-سازمانی را داشته باشند ،آنها سعی به کمکهای اضافی به شرکت ها ار جهت کمک به دیگران داشته اندو حمایت از همکاران را دارند که این جزء فعالیت های اختیاری مانند سازمانها  بوده است

👇محصولات مشابه با ترجمه مقاله ارتباط رفتار شهروندی بین برند سازی و سازماندهی ،نقش واسطه های تناسب فردی و سازمانی👇

ترجمه مقاله آیا عملکرد بالا در شیوه های منبع انسانی کمک به کارآفرینی در شرکت های بزرگ را دارد -نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی مقاله ارتباط بین اثرات منفی و اثرات مخرب و رفتار شهروندی سازمانی برای خدمات نیروی انسانی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی بین کارکنان درمانی پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی پایان نامه تأثیر مبادله رهبر- عضو بر رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی پایان نامه بررسی رابطه اخلاق کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز دانلود پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی (OCB) ترجمه مقاله شهروندی سازمانی به همراه مقاله اصلی پیشینه نظری پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اخلاق حرفه ای، اصول و ویژگیهای آن پاورپوینت تصمیم‌گیری در مدیریت و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP ) دانلود پاورپوینت زندگی نامه شاعر سیمین بهبهانی ارتكاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات ترجمه استفاده از C Vulgaris برای حذف دی اکسیدکربن در یک فتوبیوراکتور تحقیق سوپر آلیاژها مقاله در مورد حافظه RAM دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه اعتبارات هزینه ای (همراه با مثالهای کاملاً تشریحی) طلا (GOLD) جامعه شناسی از دیدگاه قران چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی مقاله خاک شناسی بررسی حسابداری سنجش مسئولیت پایان نامه شهرنشینی در زاهدان رشته معماری و شهرسازی پژوهش تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان

👇کلمات کلیدی👇

دانلود مقاله