پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی | abbuse | 5957

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. دانلود فایل پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی با دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات و شناسه 5957 در این پست امکان پذیر است. امیدوارم قیمت محصول براتون مناسب بوده و توانایی پرداخت آن را داشته باشید. هدف در نهایت رضایت شماست. اگر در مورد فایل پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی نظری دارید حتما آن را در تلگرام با ما در میان بگذارید.

بهره‌ور‬ ‫بادیا‬ ‫رستم‬ ‫تو‬ ‫نیکی‬ ‫دل‬ پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی ‫چنین‬ ‫گیو‬ ‫پدرام‬ ‫و‬ ‫گیو‬ ‫زواره‬ پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی ‫بخوردند‬ ‫فرامرز‬ ‫نوازنده‌ی‬ ‫و‬ ‫خوان‬ ‫رود‬ پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی ‫و‬ ‫با‬ ‫جنگاوران‬ ‫غریوان‬ ‫خسته‌ی‬ ‫بگسلد‬ پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی ‫پاک‬ ‫بیژن‬ ‫بگذاشتی‬ ‫شدم‬ ‫روزگار‬ ‫راه‬ پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی ‫را‬ ‫یزدان‬ ‫من‬ ‫بسته‌ام‬ ‫کمر‬ ‫رنج‬ پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی ‫و‬ ‫با‬ ‫شهنشاه‬ ‫شاه‬ ‫اندیشه‬ ‫ز‬

پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی

پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی

پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی

پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد" M.Sc"

مهندسی برق - قدرت

چکیده:

در این پایان نامه ابتدا عیوب الكتریكی و مكانیكی در ماشینهای الكتریكی بررسی گردیده و عوامل به وجود آورنده و روشهای رفع این عیوب بیان شده است . به دنبال آن ، به كمك روش تابع سیم پیچی ماشین شبیه سازی و خطای مورد نظر یعنی خطای سیم بندی استاتور به آن اعمال و نتایج مورد بررسی قرار داده شده است. پارامتر اصلی كه برای تشخیص خطا در این پایان نامه استفاده كرده ایم ، جریان سه فاز استاتور در حالت سالم و خطادار  ،تحت بارگذاری های مختلف خواهد بود.

در قسمت بعدی تئوری موجك و همچنین شبكه عصبی مورد بررسی قرار گرفته است . مادر اینجا از   برای استخراج مشخصات سیگنال استفاده كرده ایم ، مهمترین دلیلی كه برای استفاده از این موجك داریم خاصیت متعامد بودن و پشتیبانی متمركز سیگنال در حوزه زمان می باشد. شبكه عصبی كه برای تشخیص خطا استفاده كرده ایم  ، شبكه سه لایه تغذیه شونده به سمت جلو با الگوریتم آموزش BP  و تابع فعالیت سیگموئیدی می باشد . در فصل چهارم روش تشخیص خطای سیم بندی استاتور در ماشین القایی بیان شده است كه به صورت تركیبی از آنالیز موجك و شبكه عصبی لست. روند كلی تشخص خطا به این صورت می باشد كه ابتدا از جریان استاتور ماشین در حالت سالم و همچنین تحت خطاهای مختلف كه در فصل دوم بدست آورده ایم استفاده شده و تبدیل موجك بروی آن اعمال گردیده است.سپس با استفاده از ضرایب موجك مقادیر انرژی در هر مقیاس استخراج و  به عنوان ورودی شبكه عصبی جهت آموزش دادن آن برای تشخیص خطای سیم بندی استاتور مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت به كمك داده های تست، صحت شبكه مذكور مورد بررسی قرار داده شده است. در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات لازم بیان گردیده است.

با توجه به مطالب اشاره شده نتیجه می شود كه با تشخیص به موقع هر كدام از عیوب اوّلیه در ماشین القایی می توان از پدید آمدن حوادث ثانویّه كه منجر به وارد آمدن خسارات سنگین می گردد ، جلوگیری نمود . در این راستا سعی شده است كه با تحلیل ، بررسی و تشخیص یكی از این نمونه خطاها، خطای سیم بندی استاتور یك موتور القایی قفس سنجابی ، گامی موثر در پیاده سازی نظام تعمیراتی پیشگویی كننده برداشته شود و با بكارگیری سیستم های مراقبت وضعیت بروی چنین ماشینهایی از وارد آمدن خسارات سنگین بر صنایع و منابع ملی جلوگیری گردد.

 

 

 

مقدمه:

موتورهای  الکتریکی نقش مهمی را در راه اندازی موثر ماشینها و پروسه های صنعتی ایفا می کنند. بخصوص موتورهای القایی قفس سنجابی را که بعنوان اسب کاری صنعت           می شناسند. بنابراین تشخیص خطاهای این موتورها می تواند فواید اقتصادی فراوانی در پی داشته باشد. از جمله مدیریت کارخانه های صنعتی را آسان می کند، سطح اطمینان سیستم را بالا می برد، هزینه تعمیر و نگهداری پایین می آید و نسبت هزینه به سود بطور قابل توجهی کاهش می یابد.

Bonnett  و Soukup برای خرابیهای استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی، پنج حالت خرابی مطرح کرده اند که عبارت اند از: حلقه به حلقه، کلاف به کلاف، قطع فاز، فاز به فاز و کلاف به زمین[1]. برای موتورهای قفس سنجابی، خرابیهای سیم پیچی استاتور و یاتاقانها  کل خرابیها به حساب می آیند و همچنین اکثر خرابیهای سیم پیچی استاتور موتور القایی از فروپاشی عایقی حلقه به حلقه ناشی می شود]2[. برخی از محققین خرابیهای موتور را چنین تقسیم بندی کرده اند: خرابی  ساچمه ها ( یاتاقانها) %40-50، خرابی عایق استاتور %30-40 و خرابی قفسه روتور %5- 10 [3] که اگر خرابی حلقه به حلقه جلوگیری نشود، منجر به خطای فاز به زمین یا فاز به فاز می گردد، که خطای فاز به زمین شدید تر است. در مقالات[4] [5] نظریه تابع سیم پیچی و کاربرد آن در آنالیز گذرای موتورهای القایی تحت خطا شرح داده شده است. از این نظریه در مدلسازی خطای حلقه به حلقه استاتور استفاده شده است. علاوه بر روشهای فوق خطای استاتور موتور القایی را     می توان به کمک بردارهای فضایی مورد مطالعه قرار داد[6].

فهرست مطالب

چکیده.............................................................................................1

مقدمه..........................................................................................2

فصل اول: بررسی انواع خطا در ماشینهای القایی و علل بروز و روشهای تشخیص آنها

1-1-مقدمه........................................................................................3

1-2-بررسی انواع تنشهای وارد شونده بر ماشین القایی...................................4

1-2-1-تنشهای موثر در خرابی استاتور.......................................4

1-2-2- تنشهای موثر در خرابی روتور.................................5

1-3- بررسی عیوب اولیه در ماشینهای القایی.........................................8

1-3-1- عیوب الکتریکی اولیه در ماشینهای القایی...........................10

1-3-2- عیوب مکانیکی اولیه در ماشینهای القایی...........................................17

فصل دوم: مدلسازی ماشین القایی با استفاده از تئوری تابع سیم پیچ

2-1-تئوری تابع سیم پیچ....................................................................21

2-1-1-تعریف تابع سیم پیچ......................................................21

2-1-2-محاسبه اندوکتانسهای ماشین با استفاده از توابع سیم پیچ.......................26

2-2-شبیه سازی ماشین القایی....................................................29

2-2-1- معادلات یک ماشین الکتریکی باm سیم پیچ استاتور و n سیم پیچ روتور............32

2-2-1-1-معادلات ولتاژ استاتور...................................................32

2-2-1-2- معادلات ولتاژ روتور.....................................................33

2-2-1-3- محاسبه گشتاور الکترومغناطیسی...........................................35

2-2-1-4- معادلات موتور القای سه فاز قفس سنجابی در فضای حالت...................36

2-3- مدلسازی خطای حلقه به حلقه و خطای کلاف به کلاف........................44

فصل سوم: آنالیز موجک و تئوری شبکه های عصبی

3-1-تاریخچه موجک ها..........................................................54

3-2-مقدمه ای بر خانواده موجک ها.....................................................54

3-2-1-موجک هار..................................................................55

3-2-2- موجک دابیشز..........................................................................55

3-2-3- موجک کوایفلت..................................................................56

3-2-4- موجک سیملت..........................................................................56

3-2-5- موجک مورلت..................................................................................56

3-2-6- موجک میر..............................................................................57

3-3- کاربردهای موجک.....................................................................57

3-4- آنالیز فوریه...............................................................................58

3-4-1- آنالیز فوریه زمان-کوتاه..........................................................58

3-5-آنالیز موجک..............................................................................59

3-6- تئوری شبکه های عصبی...................................................................69

3-6-1- مقدمه.......................................................................................69

3-6-2- مزایای شبکه عصبی..............................................................69

3-6-3-اساس شبکه عصبی.......................................................69

3-6-4- انواع شبکه های عصبی.................................................................72

3-6-5-آموزش پرسپترونهای چند لایه......................................................76

فصل چهارم:روش تشخیص خطای سیم بندی استاتور در ماشین القایی(خطای حلقه به حلقه)

4-1- اعمال تبدیل موجک....................................................................79

4-2- نتایج تحلیل موجک.......................................................................81

4-3- ساختار شبکه عصبی...............................................................94

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات..

نتیجه گیری.....................................................................................97

پیشنهادات.........................................................................................98

پیوست ها....................................................................................99

منابع و ماخذ فارسی......................................100

منابع لاتین...................................................................................101

چكیده لاتین................................................................................105

مراجع فارسی

]37] جعفر میلی منفرد، فرامرز سامانی و بابک معنوی خامنه " مدلسازی و شبیه سازی موتور القایی دو قفسه به کمک نظریه تابع سیم پیچ"، هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران1387.

]38]  حمید رضا اکبری رکن آبادی، " تعمیم نظریه تابع سیم پیچ به منظور در نظر گرفتن اثر اشباع در مدلسازی ماشین القایی" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، خرداد 1384، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

[39]  محمد اسمعیلی فلك ،"آشنایی با ویولت و كاربردهای آن در سیستمهای قدرت" پروژه كارشناسی دانشگاه آزاد واحد اردبیل  ،بهار87

[40]  آلفرد مرتینز،  ترجمه دكتر محمد حسن مرادی, " ویولت، فیلتر بانك، تبدیل زمان  فركانس و كاربردهای آنها" انتشارات دانشگاه پلی تكنیك تهران  , زمستان 84

[41]  مصطفی كیا، "شبكه های عصبی در matlab "انتشارات خدمات نشر كیان رایانه سبز  زمستان 1387

[42]  پروفسور رابرت جی. شالكف، ترجمه دكتر محمود جورابیان، "شبكه های عصبی مصنوعی" انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، سال 1382

فهرست منابع و ماخذ لاتین

 [ 1] Austin H. Bonnet ; George G . Soukup, “Cause and analysis of stator and rotor failures is 3 phase squirrel cage induction motors” IEEE trans-on Industry application vol 28, no. 7, july 1992.pp 921-237.

 [2]  Thorsen, O.V. and Dalva, M, “Condition monitoring methods, failure identification and analysis for high voltage motors in petroche mical Industry”, electrical machines and Drives, eight International conference.1997.

[3]  R.M. Mccoy, R.M., P.F. Albrecht, J.C. Appiarius, E.L. Owen, “Improved motors for utility applications,” volume 1: Industry  assessment study update and analysis”. EPRIEL – 4286  (RP – 1763 –2), 1985

4[4]  Hamid A.Tolyiat, Thomas A. Lipo, “Transient analysis of cage induction machines under stator, rotor bar and end ring faults”, IEEE trans. On energy conversion, vol 10 no. 2 june 1995.

 [5]  Gojko Joksimovic, Jim Penman, “The detection of interturn short circuits in the stator windings of operating motors.” 1998 IEEE.

[6]  G. Gentile, A. Ometto, N. Rotondale, C. Tassoni, “A.C. Machine performances in faulted operations”, 1994 IEEE.

 [7]  B.Yazici, G.B.Kliman, W.j.Premerelani, R. A. koegl, G.B.robinson and  A.Abdel-malek, “An adaptive, online, statistical method for bearing fault detection using stator current”, proceeding of the IEEE-IAS Annual meeting conference, New Orleans, LA, oct. 5-9, 1997,pp.213-22.

 [8]  Subhasis. Nandi, “Fault analysis for condition monitoring of induction motors”, Jadavpur university, Calcutta, India; (may 2000).

[9]  K. Abbaszadeh, J. Mili monfared, M. Haji, H. A. Toliyat, “Broken bar detection in induction motor via wavelet transformation”, the 27 th Annual conference of the IEEE industrial electronics society, 2001,0 -7803 – 7108 -9/01

 [10]  P.J.Tavner and J.penman, “Condition monitoring of electrical machines,” Research studies press ltd, uk,1987

 1 Gorden  R.[11] Slemon, “Modelling of  induction machines for electric drives”, IEEE Transaction on industry applications 1989.

2[12] Thomson, W.T, “ Industrial application of current signature analysis to diagnose fault in 3-phase squirrel cage induction motors” pulp and paper industry thechnical conference, conference record of 2000, pp 205-211.

[13] G. Stone and j. Kapler, “Stator winding monitoring”, IEEE industry applications magazine, vol.4,no.5,pp.15-20, sept/oct,1998.

[4] G. Jok Simovic and J. Penman, “The detection of interturn short circuits and in the stator winding of operating motors” proceedings of the IEcon” 98 conference, 31 aug -4 sep, A achen, Germany.1998,pp.1974-1979.

 [15] M. E. H  Benbouzid, M. Vieira, C. Theys “Induction motors faults detection and localization using stator current advanced signal processing techniques” IEEE transactions on power electronics, vol.14,no1,pp.14-22, jan,1999.

[16] S. Nandi, H. A. Toliyat, “ Fault diagnosis of electrical machines- a reviw” , proceeding of the IEMD’99 conference, seattle, WA, May 9-12, 1999,pp.219-221.

[17] S. Williamson and  P. Mirzoian, “ Analysis of cage induction motor with stator winding faults”, IEEE transaction on power apparatus and system, vol.104,no 7, pp.1838-1842, july,1985.

[18] Wilson, R“Wavelets? ” on Application of wavelet  transform in Imag processing IEEE colloguium on published 1993

[19] Yung-Da-wang; Paulik ,M.j“Discrete wavelet for target recognition”circuit and system , 1996,IEEE 39 th Midwest symposium on published 1996,vol 2

 [20] Liao wei, Han pu, “ Wavelet neural network aided on-line detection and diagnosis of rotating machine fault,”2008 chinese control and decision conference .( CCDC 2008) ,978  -  1-  4244 -1734 -6/08

[[21] Xu Long- yun, Rui Zhi-yuan and Feng Rui-cheng, “Gear faults diagnosis based on wavelet neural networks,” Proceeding  of 2008 IEEE international conference on Mechatronics and Automation, 978- 1 -4244 -2632 -4/08

 [22] Qing Yang, Lei gu, Dazhi Wang and Dong Sheng  ww, “Fault diagnosis approach on probabilistics neural network and wavelet analysis,” proceedings of the 7th world congress on intelligent control on automation’ June 2008, Chongqing, china,978 -1 -4244 -2114 -5/08

[23] Bei- Ping Hou, Wen Zhu, Xin-Jian, xing-yao Shang, “Applied study of electromotor fault diagnosis based on wavelet packets and neural network,” Proceedings of the Fifth

 

international conference on machine learning and cybernetics, Dalian, August 2006, 1- 4244- 0060- 0/06

[24] F. Filippetti, G. Franceschini, C. Tassoni, “ Neural networks aided on-line diagnostics of induction motor faults” , proceeding of IEEE-IAS Annual Meeting conference,pp.316-323, vol 1, Toronto, Canada, oct.2-8,1993.

[25] Kuihe Yang, Ganlin Shan, Lingling Zhao, “Application of wavelet packet analysis and probabilistic neural  networks in fault diagnosis” proceeding of the 6th world congress on intelligent control and Automatiou, June 2006, Dalian, china.

[26] Zhen Liu, Hui Lin and Xin Luo, “Intelligent built in test fault diagnosis based on wavelet analysis and neural  network, “ proceeding of the 6th world congress on intelligent control and automation’ june 2006, Dalian china,1- 4244- 0332- 4/06

[27] Shie Qian, “Introduction to time-frequency wavelet transform”, china  Machine  press , January 2005

[28] Sun Fang, Wei Zijie “Rolling bearing fault diagnosis based on wavelet packet an RBF neural network” , proceeding of the 26th chinese control conference’ july 2007, Zhangj iajre, Hunan, china.

[29] Satish Kumar, “Neural network,” publishing  tsinghua  university , August 2006

[30]  He, Y., Shen , S.,' Ying, H.,' Liu , Z. “Application of wavelet packet decomposition and its energy   spectrum on The fault diagnosis of reciprocation machinery”, zhendong Gongcheng Xuebao/ jurnal of vibration Engineering ,Vol , 14,n1,pp.12-75,March 2001

[31] Hsin H, Lic. “Adaptive training algorithm for back-propagation neural networks” IEEE transactions on systems ' Man and cybemetics , 1995,25(3) : 512-524

[32] Y. c. Pati, p. s. Krishna Prasad, “Analysis and synthesis of feedforward neural networks using discrete affine wavelet transformation”, IEEE Trans. Neural network , 1993,4,(1) , pp. 73-85

 

 [33] Liu Qipeny, Yu Xiao Ling, Feng Quanke “Fault diagnosis using wavelet neural network” neural processing letters 18: 115 c123,2003

 

[34] Wei Xing, Shu Nat- qiu, OcuI Peng – cheng, “Power transform fault integrated diagnosis based on improved pso- Bp neural network and D-S Evidential Reasoning [j]”, automation of electric power systems , vol 30,pp.46-50,2006

 [35] Zhen Liu, Huilin, Xin Luo, “Intelligent  built-in test fault diagnosis based on wavelet analysis and neural networks”, proceeding of the 6Th world congress on intelligent  control and Automation , june 2006 , Dallion , china

[36] Bao- Jia chen, Lili, Xin-Ze Zhao, “Fault diagnosis method integrated on scale – wavlet power spectrum, rough set and neural network”, international conference on wavelet analysis and pattern  recognition, china , Nov 2007,1- 4244- 1066- 5/07

چکیده انگلیسی:

Abstract : Based upon wavelet transformation analysis and BP neural network , a method for the fault diagnosis of stator winding is proposed . Firstly wavelet transformation was used to decompose  vibration time signal of stator to extract the characteristic values-wavelet transformation energy, and features were input in to the BPNN.  After training the BPNN could be used to identify the stator winding fault (turn to turn fault) patterns.

Seven typical turn to turn fault as 10 turn, 15 turn, 20turn, 26turn,31turn and 35 turn were studied. The result showed that the method of BPNN with wavelet transformation could not only detect the exiting of the fault in stator winding, but also effectively identify the fault patterns.

Key Words: wavelet transformation, BP network, stator winding, fault diagnosis

 

 

👇محصولات مشابه با پایان نامه تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی👇

سمینار برق تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی سمینار برق آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی پایان نامه شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتربکی توسط تبدیل موجک پایان نامه شناسایی مکان منابع هارمونیک زا در شبکه قدرت از دیدگاه یک یا چند نقطه بااستفاده از شبکه های عصبی پایان نامه طراحی و شبیه سازی سیستم تشخیص تهاجم به رایانه ها به كمك شبكه های عصبی مصنوعی پاورپوینت بررسی شبکه های عصبی و طبقه بندی کننده های مرسوم پایان نامه پیش بینی مدل وضعیت روسازی با استفاده از شبکه عصبی پایان نامه کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی در مدیریت منابع آب زیرمینی پایان نامه طراحی مدل تخمین جریان ترافیک بر پایه بکارگیری شبکه های عصبی

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی تحقیق جامع در مورد مسائل حقوقی، سیاسی، تاریخچه جزایر سه گانه ترجمه مقاله گسترش نوآوری پاورپوینت کاخ های نیاوران و گلستان پاورپوینت با موضوع رهبری پرسشنامه اتیسم ¬بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران (2001) تحقیق خدمات ارزش افزوده تلفن همراه (پیامک و ام ام اس) شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران مقاله بررسی سیستمهای طیف گسترده پایان نامه بررسی شیوع همسرآزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله پایان نامه تأثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان شهر ابهر پایان نامه بررسی ظرفیت ها و عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای بررسی گیاه یولاف به صورت لاتین ارائه یک الگوریتم کنترل همروندی با مصرف انرژی بهینه در پایگاه داده های شبکه موردی سیار مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری

👇کلمات کلیدی👇