👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله حماسه و زنان در شاهنامه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله حماسه و زنان در شاهنامه

مقاله حماسه و زنان در شاهنامه

مقدمه

پیشگفتار

فردوسی کیست ؟

حماسه

حماسه وآرمان گرایی در آن :

مفهوم حماسه‌ ملی

زن در اساطیر کهن :

روز زن

زناشویی به شیوه پهلوانی

نمونه‌زیبایی زن درشاهنامه

زنان حماسه ساز شاهنامه :

رودابه

بارداری رودابه وزادن رستم  

تهمینه

گرد آفرید

کتایون

معرفی دیگر زنان شاهنامه به ترتیب الفبا :

سخن آخر :

فهرست منابع و مآخذ :

:::::::::::::::::::::::::::::

بخشی از متن:

مفهوم حماسه‌ ملی

    اساطیر ایرانی که از خانواده اساطیر آریایی یا هند واروپایی نشأت می‌گیرد، در اثرگذشتن از صافی دین زردشت ،رنگی تازه می یابد ودر واقع به صورت ترکیبی از اندیشه ها واعتقادات کهن ایرانی وآئین زردشتی درمی آید. ...

...

زنان حماسه ساز شاهنامه :

فرانک :

    فرانک مادر فریدون وزن آبتین وتنها دریک وجه نموده می شود که همان خویشکاری اوست ـ مادر فریدون بودن .اما فرانک زاینده فریدون است نه پروراننده‌وی. دایه‌ی فریدون گاوی است شیرده وزیبا.

    فرانک پیچیدگی شخصیت زنان روایات کیانی وافسانه های رستم را ندارد ....

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق جنگلهای هیرکانی خزری پاورپوینت تئوری نمایندگی و کاربرد آن در حسابداری پایان نامه وظایف عمومی مربیان تحقیق اصول بازرسی جوشكاری پایان نامه بررسی عوامل موثر براعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اردبیل