👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مكانیزاسیون كشاورزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مكانیزاسیون كشاورزی

مقاله مكانیزاسیون كشاورزی

مقاله مكانیزاسیون كشاورزی

 

عبارت است از كاربرد انرژی مكانیكی در تولید محصولات كشاورزی كه در فرآیند توسعه و تكامل با بهره گیری از فن آوری نوین منجر به تولید اقتصادی و پایدار می گردد .

كلمه مكانیزاسیون در كشاورزی مترادف با كلمه اتوماسیون در صنعت است كه خود به معنی اتوماتیك كردن می باشد و اتوماتیك كردن یعنی كم كردن كار گارگری است . بدین ترتیب معنی اخص مكانیزاسیون كشاورزی استفاده از ماشین و موتور در كشاورزی جهت كاهش نیاز به نیروی كارگری می باشد . معنی اعم مكانیزاسیون اتخاذ هر روشی است كه باعث ازدیاد درآمد گردد .

مكانیزاسیون كشاورزی یعنی ماشینی شدن كشاورزی

مكانیزاسیون كشاورزی به طور مشخص شامل به كارگیری روشها ، ابزار و ادواتی است كه از اصول علمی بهره می جویند . به عبارت دیگر مكانیزاسیون كشاورزی در برگیرندة ساخت ، توزیع و كاربرد انواع ابزار ، وسایل ، تجهیزات و ماشین هایی است كه برای احیاء اراضی كشاورزی ، تولید زراعی ، برداشت محصول و عملیات اولیه تبدیل محصولات مورد استفاده قرار می گیرند و دارای سه منبع اصلی نیروست كه عبارتند از :

نیروی انسانی ، نیرونی حیوانی ، نیروی مكانیكی .

نظامهای بهره برداری در كشاورزی

بهره برداری رعیتی

منظور بهرداریهایست كه در آن شخص بهره بردار در قبال بهره برداری از زمین سهمی از محصول را به مالك بپردازد . این سهم لزوماً ثابت نبوده و با ازدیاد یا تقلیل محصول تغییر كرد .

توسعه كشاورزی و عوامل مؤثر در آن

توسعه در فرهنگ دهخدا به معنی فراخی و وسعت آمده است كه به صورت توسعه دادن و توسعه پیدا كردن و توسعه یافتن استعمال می شود .

در تعریف توسعه كشاورزی نیز قول یكسانی وجود ندارد . برخی آن را گذار از كشاورزی سنتی دانسته اند و بعضی دیگر آنرا فرآیندی می دانند كه در طی آن و به تدریج اوضاع اقتصادی و اجتماعی اكثریت كشاورزان یك كشور بهبود می یابد و اصلاح می شود .

 

مساحت شهرستان به تفكیك شهرستان ، بخش و دهستان به صورت زیر

نام

مساحت ( km2 )

تعداد ده

جمعیت ( سال 75 )

ایذا

بخش دهدز

بخش مركزی

حومه

سوسن

مرغا

هلایجان

4035

1491

2544

969

1040

212

323

564

152

412

179

118

50

65

172027

26340

64068

34281

17598

4556

7632

  

تراكم عملیات در ماههای مختلف سال در منطقه ایذه نشان می دهد .

 

عملیات سبك

عملیات سنگین

جمع عملیات

مهر

8625

8875

17500

آبان

15350

5050

20400

آذر

15450

2700

18150

دی

1450

1300

2750

بهمن

3500

1300

4900

اسفند

8600

1700

10300

فروردین

11900

2200

14100

اردیبهشت

14550

2400

16950

خرداد

17700

1350

19050

تیر

12200

550

12750

مرداد

3625

200

3825

شهریور

8500

5800

14300

     *سطح زیر كشت 4000 هكتار

 

پراكنش سطوح زیر كشت محصولات كشاورزی در شهرستان

بیشترین سطح زیر كشت در شهرستان ایذه را گندم و جو دیم به خود اختصاص می دهند و پس از این دو محصول ، گندم ابی و برنج قرار دارند . به طوری كه آمار نامة 1376 برنامه و بودجه استان خوزستان نیز نشان می دهد سطح زیر كشت سایر محصولات در شهرستان كمتر از هزار هكتار است .

 

4-1-سطوح زیر كشت و عملكرد محصولات مختلف در شهرستان ایذه

نوع محصولات

سطح زیر كشت

متوسط عملكرد  در سال 76-75

كل سطح زیر كشت دیم ( بخش مركزی ) 

45610

-

كل سطح زیر كشت آبی ( بخش مركزی ) 

4386

-

گندم آبی ( كل شهرستان )

5/1563

3155

گندم دیم ( كل شهرستان )

41110

958

جو دیم ( كل شهرستان )

15500

769

برنج

2529

2889

جو آبی

960

1038

ماش

194

1698

شبدر

95

32368

یونجه

71

9000

سودان گراس

18

50000

جو قیصل

80

32372

انگور

25

-

انار و انجیر

225

-

سایر درختان

20

--

 

بررسی پراكنش سطوح زیر كشت در مناطق مورد مطالعه

در بررسی سطح زیر كشت مناطق مورد مطالعه در هنگام انجام تحقیق سطوح زیر كشت هر منطقه نیز مشخص گردیده و آمار به دست آمده با آمار سرشماری كشاورزی سال 1375 مقایسه شد كه تفاوت بسیار زیادی بین دو آمار وجود داشت و اغلب سطح زیر كشت اعلام شده توسط نتایج سرشماری بسیار كمتر از سطح به دست آمده در این تحقیق بود . و در جستجوها و مصاحبه های انجام شده معلوم گردید كه كشاورزان در هنگام جمع آوری اطلاعات كشاورزی به دلایلی ( احتمال مالیات بستن و ... ) واقعیت را كتمان می كنند و سطح زیر كشت خود را بسیار كمتر از آنچه هست به مأمورین می گویند . ولی در این مطالعه به دلیل آگاه شدن كشاورزان با ماهیت تحقیق و بومی بودن محقق از این نظر مشكلی وجود نداشته است  .

به هر صورت چون آمار منتشر شده از سرشماری كشاورزی رسمیت دارد و قابل استناد است در این تحقیق نیز به آن استناد می شود گر چه نكات فوق را نیز نباید نادیده گرفت .

4-2-سطوح زیر كشت و عملكرد محصولات مختلف در شهرستان ایذه

شماره

نام روستا

سطح زیر كشت

محصولاتی كه كشت می شود

آبی

دیم

1

كلدوزخ 1

96/1

16/114

گندم – جو

2

كلدوزخ 2

0

55

گندم – جو

3

كوهباد 1

25/0

92/597

گندم – جو

4

كوهباد 2 ( كولفرح )

0

984

گندم – جو

5

تكاب

0

320

گندم – جو

6

چهارتنگ سفلی

0

162

گندم – جو

7

چهارتنگ علیا

0

3/219

گندم – جو

8

چلكی ( چولكی )

0

7/177

گندم – جو

9

خنگ اژدر

20

500

گندم – جو – عدس ( خودمصرفی )

10

خنگ اژدر علیا

5

350

گندم – جو – عدس ( خودمصرفی )

11

خنگ كرمعلی وند

0

5/118

گندم – جو

12

خنگ یادعلی وند

0

370

گندم – جو – عدس – باقلا 

13

كمالوند

0

670

گندم – جو – عدس – باقلا 

14

میانگران علیا

15

740

گندم – جو

15

راسفند

12

1250

گندم – جو – برنج

جمع

2/54

5/6628

 

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری دوستی از دیدگاه قرآن پاورپوینت رویکردهای تجزیه و تحلیل خط مشی پرسشنامه هوش معنوی کازدین و همکاران 1986 مبانی و پیشینه پژوهش پایگاه اقتصادی اجتماعی تحقیق راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها