👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تأثیر هنر بر امور تربیتی ( تعلیم و تربیت)

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تأثیر هنر بر امور تربیتی ( تعلیم و تربیت)

مقاله تأثیر هنر بر امور تربیتی ( تعلیم و تربیت)

مقاله تأثیر هنر بر امور تربیتی ( تعلیم و تربیت)

فهرست:

تاریخچه هنر در ایران

نقش هنر در امور تربیتی (تعلیم و تربیت )

نقش تربیتى هنر

نقش هنر در اصلاح و تربیت مددجویان زندانها

نظریات افلاطون پیرامون تاثیر هنر در امور تربیتی

 محاکات یا میمسیس

 آفرینش و خیال و محاکات

هنر حكومت و تربیت

پداگوژی

هنر و مقوله آموزش امور تربیتی

فعالیت های هنری كودكان عاملی مؤثر در امر تربیتی

================================

تاریخچه هنر در ایران

هنر نقاشی در دوره سلوكیان استمرار هنر سنتی یونانیان باستان است. هنر نقاشی را جز با مطالعه ظروف آن دوره نمی توان شناخت. درباره نقاشی های دیواری كه بدون شك وجود داشتند، در دوره سلوكی چیزی نمی توانیم بگوییم، زیرا از آنها چیزی به دست ما نرسیده است.

 

به كارگیری رنگ های جالب، جذاب،‌ زنده و متنوع و وجود مفرغ های كوچك و برخی تكه های سفالینه كه آراسته به برگ نخل هستند و همچنین ظاهر شدن نقش های تمام رخ در هنر عصر اشكانی همگی از نشانه های آشكار نفوذ فرهنگ و تمدن یونانی (هلنیسم) بر هنر عصر سلوكی و اشكانی است.

پس از فتوحات اسكندر در ایران، تمدن و فرهنگ یونانی در سطوح مختلف تاثیر خود را بر جای گذاشت. این تاثیر در زمینه های سیاسی،‌ مذهبی،‌ هنری، معماری و شهرسازی و ... در دوره های سلوكی و اشكانی بر جای ماند و آثاری نیز از آن دوره ها به یادگار مانده است.

شاید تاثیر فرهنگ و تمدن یونانی در ایران، در هیچ زمینه ای به اندازه هنر آشكار نباشد و حتی بازگشت به شیوه زندگی و اندیشه ایرانی را در سیر تحول هنر، بیشتر می توان یافت.

● نقاشی در دوره سلوكیان:

هنر نقاشی در دوره سلوكیان استمرار هنر سنتی یونانیان باستان است. هنر نقاشی را جز با مطالعه ظروف آن دوره نمی توان شناخت. درباره نقاشی های دیواری كه بدون شك وجود داشتند، در دوره سلوكی چیزی نمی توانیم بگوییم، زیرا از آنها چیزی به دست ما نرسیده است.

از هنرهای كوچك تنها قسمتی مفرغ های كوچك و برخی تكه های سفالینه كه آراسته به برگ نخل هستند، سبك یونانی دارند.

به كارگیری رنگ های جالب، جذاب، زنده و متنوع ابتكار دیگری در هنر سلوكیان است كه هیچ گاه آنان این كار را از نظر دور نمی داشته اند.

...

هنر حكومت و تربیت

ر وابط فرهنگی- كانت - فیلسوف آلمانی - می‌گوید: «یكی از اصول تعلیم و تربیت كه باید همواره مدنظر طراحان برنامه‌های تربیتی باشد، این است كه «كودكان باید نه برای زمان حال بلكه برای شرایط بهتر احتمالی آینده، تربیت شوند».

حال این سوال مطرح است كه چه شناخت و تصوری از آینده و شرایط پیش‌ رو داریم؟

سرعت روزافزون تحول در عرصه‌های مختلف علم و فن‌آوری - به‌ویژه در حوزه ارتباطات - و حجم وسیع داده‌های درست و نادرست ناشی از جریان آزاد و غیرقابل كنترل اطلاعات، عامل اساسی سوگیری افكار و تلقّیات مردم است.

 اگر تا دیروز – و تا حدودی امروز – نهادهای فرهنگی و تربیتی تلاش می‌كردند با شیوه‌های مختلف كنترلی، نقش عوامل مزاحم در تربیت فرزندان را خنثی كنند، امروزه ماهواره‌ها و اینترنت، بسته‌های مختلف خبری، تحلیلی و تبلیغی را كه بسیاری از آنها با هدف هدایت جریان اطلاعات و اخبار به نفع مدعیان رهبری جهان و با هدف تحقق دهكده جهانی در راستای تحكیم حاكمیت آنها بر جهان عمل می‌كنند، به صورتی بسیار زیبا و فریبنده، به طور مستقیم در اختیار ذهن كنجكاو و جست‌وجوگر فرزندان ما قرار می‌دهند و این در شرایطی است كه بسیاری از مربیان و هدایتگران جامعه، خود با این پدیده‌های جدید آشنایی ندارند و به همین سبب و به دلیل ندانستن نحوه تعامل با این علوم و فن‌آوری‌های جدید، اغلب با برخوردهای ناپخته و حساسیت‌برانگیز افراطی و تفریطی، گرایش غیراصولی كودكان، نوجوانان و جوانان را به این پدیده‌ها شدت می‌بخشند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نکاتی درباره اقلیم شناسی آماری مقاله پرستاری از بیماران بستری طرح توجیهی فیلتر روغن مقاله تأثیر تبلیغات بازیهای اینترنتی خشونت آمیز بر كودكان و نوجوانان پایان نامه بررسی رابطه مدیریت دانش با سواد اطلاعاتی دانشجویان محقق