👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله چالشها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی و سنسورهای هوشمند

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله چالشها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی و سنسورهای هوشمند

10478 کلمه رشته محیط زیست صنایع کشاورزی هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد قیمت این ترجمه در بازار به از هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترجمه انگلیسی به فارسی روان در حد دانشجویی زیر قیمت بازار

نمونه ترجمه

چکیده: تاثیر مصرف انرژی و انتشار کربن در انگلستان یک چالش جدی است. این چالش بویژه در میان ساکنان دانشگاه، جایی که استفاده از برق و انتشار کربن بطور نامرئی در دانشجویان باقی می­ماند. در خوابگاه دانشجویی، انتخاب­های شخصی و تأثیرات اجتماعی بر مصرف برق و کاهش حاصله انتشار کربن در نهایت تاثیر می­گذارد. بنابراین، راه­حل های نوآورانه برای تغییر رفتار مصرف انرژی دانشجویان مورد نیاز است و یک قسمت امیدبخش راه­حل، ارائه زمان واقعی اطلاعات مصرف برق به دانشجویان در زمان واقعی از طریق وب است، در حالی که، در همان زمان، بکارگیری نماینده انرژی در هر سالن به القاء انگیزه در میان دانشجویان منجر می­شود. نتایج برخی از مداخلات نشان می­دهد که بازخورد فوری انرژی از وسیله­ای سنجش هوشمند و یا دستگاه­های نمایشی می تواند صرفه جویی  5٪ -15٪ را سبب شود. با این حال، وضعیت متفاوت است. با پیچیدگی در رفتار گروه­های هدف "دانشجویان ساکن در خوابگاه"، جنبه های اقتصادی و زیست محیطی در این مسائل رسیدگی می­شود. بنابراین، ما یک سیستم برای رسیدگی به این موضوع، با استفاده از حسگرهای هوشمند (زمان واقعی ضبط داده برق)، یکپارچه سازی رابط اختصاصی وب (نمایش زمان واقعی بازخورد برق) و یک نماینده انرژی منصوب در هر سالن (یک محرک) را بکار بردیم. انتظار می­رود که دانشجویان ساکن در خوابگاه برای کاهش اتلاف برق با انگیزه شوند، بنابراین، باعث کنترل هزینه­های انرژی و کاهش انتشار کربن به محیط زیست ­شد. در پژوهش حاضر، ما در دانشگاه کنت، دانشگاه کانتربری بر مطالعه استراتژیکی حفاظت از انرژی و کاهش انتشار کربن تمرکز کردیم.

Abstract: The impact of energy consumption and carbon emission in the UK poses a grave

challenge. This challenge is particularly high amongst residents of university campuses,

where usage of electricity and carbon emission remain invisible to the students. In student

residential accommodation, personal choices and social influences affect electricity

consumption and ultimately the resultant reduction in carbon emissions. Therefore,

innovative solutions are required to change students’ energy consumption behavior, and

one promising part of the solution is to present real-time electricity consumption data to

students in real-time via a dedicated web platform, while, at the same time, appointing an

energy delegate in each hall to induce motivation among the students. The results of some

interventions show that immediate energy feedback from smart meters or display devices

can provide savings of 5%–15%. However, the situation is different; with the complexity

in behavior of our target groups “the students who are living in the halls of residence”,

there are economical and environmental aspects to be addressed in these issues, in the

campus halls of residence. Therefore, we propose a system to address this issue, by

applying smart sensors (real-time electricity data capture), integration of dedicated visual

web interface (real-time electricity feedback display) and an appointed energy delegate in

each hall (a motivator). It is expected that this will motivate students living in the halls of

residence to reduce their electricity wastage and, therefore, control the energy cost and also

reduce the carbon emissions released into the environment. In the present research, we

focus on the University of Kent, Canterbury campus to study energy conservation and

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 28 (فعالیتهاى بیمه عمومى) پاورپوینت کلیات، مفاهیم و تعاریف بودجه ریزی قانون نحوه محكومیت های مالی پاورپوینت انواع بام در معماری تحقیق معماری مبتنی بر سرویس گرایی در تجارت الکترونیک