👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت برنامه ریزی شهری 92 اسلاید

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت برنامه ریزی شهری 92 اسلاید

پاورپوینت برنامه ریزی شهری

پاورپوینت برنامه ریزی شهری

فهرست مطالب :

فصل اول : تعاریف و مفاهیم بنیادی

فصل دوم : مراحل مختلف مطالعه وضع موجود شهر

فصل سوم : تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از مطالعات

فصل چهارم : برنامه ریزی و تعیین اهداف

فصل پنجم : ارائه گزینه ها و ارزشیابیها و طرح پیشنهادی

فصل ششم : عوامل موثر بر انتخاب محل کاربری ها

فصل هفتم : شناخت موانع رشد و توسعه شهری هدف مرحله ای

فصل هشتم : مروری بر برنامه ها و سوابق برنامه ریزی شهری و منطقه ای در ایران

فصل اول

تعاریف و مفاهیم بنیادی

تعریف برنامه ریزی :

برنامه ریزی فرایندی برای نیل به آینده ای مطلوب

تقسیمات برنامه ریزی از دیدگاه شهرسازی:

برنامه ریزی از دیدگاه مسائل اجتماعی و اقتصادی :

-برنامه ریزی کلی (کلان) Macro planning -برنامه ریزی بخشی Sectorial planning -برنامه ریزی در سطح خردMicro planning

برنامه ریزی از دیدگاه مکانی

-برنامه ریزی ملی National planning

-برنامه ریزی منطقه ای Regional planning

- برنامه ریزی شهری Urban planning

-برنامه ریزی روستایی Rural planning

برنامه ریزی از دیدگاه زمانی

-برنامه ریزی بلند مدت (10 تا 20 سال)

-برنامه ریزی میان مدت (3 تا 7 سال)

-برنامه ریزی کوتاه مدت (1 تا 2 سال)

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نظر اسلام بر ویژگیهای مدیر پاورپوینت طراحی ژئوتكنیكی پی های تكی مبانی نظری سازگاری و انواع آن مطالعه ریزساختار آلیاژهای نانوكریستال Al-Ti تركیب شده بوسیله ball mill در اتمسفر هیدروژن و اكستروژن گرم آن مقاله اینترنت چیست