👈 فروشگاه فایل 👉

مانیفست مدیریت پروژه CHAOS

ارتباط با ما

... دانلود ...

مانیفست مدیریت پروژه CHAOS

قوانین CHOAS برای مدیریت پروژه

CHAOS مجموعه ای از بهترین شیوه های مدیریت پرو‍ژه است

 كه در نتیجه نظرسنجی های متعدد و مطالعات دقیق و میدانی به دست می آید.

مطالعه این قوانین برای تمام دانشجویان و اساتید مبحث مدیریت

پروژه و كسانی كه در كسب و كارشان با مدیریت پروژه درگیر هستند توصیه میشود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تئوری واتسون (Watson’s theory) پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سس از سویا کاراموزی كمك فنر دو جدارة بی فشار گزارش کاراموزی دفتر فنی اورچین(رشته معماری) پایان نامه بررسی انواع متدولوژی های نرم افزار