👈 فروشگاه فایل 👉

معرفی و آزمایش کد ایکار

ارتباط با ما

... دانلود ...

معرفی و آزمایش کد ایکار

معرفی و آزمایش کد ایکار EICAR (European Institute for Computer AntiVirus Research) (خطایابی و برنامه نویسی با برنامه Microsoft Debug انجام شده است)

معرفی و آزمایش کد ایکار

EICAR (European Institute for Computer Anti-Virus Research)

(خطایابی و برنامه نویسی با برنامه Microsoft Debug انجام شده است.)

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی آنزیم های صنعتی پکتیناز لیپاز سلولاز آمیلاز و کیموزین میکروبی گزارش کار درباره ی تیتراسیون اسید و باز پروژه کارآفرینی تولید کنسرو ماهی پایان نامه صنعت خودروسازی (فنون فروشندگی) پایان نامه بررسی رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه