👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق آزادی در اندیشه امام خمینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق آزادی در اندیشه امام خمینی

تحقیق آزادی در اندیشه امام خمینی

فهرست مطالب

مقدمه1

معنی آزادی در دیدگاه استاد مطهری 3

تعریف آزادی4

معنی آزادی در دیدگاه امام خمینی4

آزادی تکوینی و حقوقی5

انسان و آزادی در قرآن5

آزادی در اندیشه امام خمینی7

آزادی انسان از جبر محیط7

آزادی وسیله خدمت به خلق و خالق8

آزادی مطلق ونسبی 8

آزادی درجهت رشد انسان در اندیشه امام خمینی8

آزادی بونی ودرونی9

انسان و ازادی فکر واندیشه9

آزادی اندیشه وبیان از نظر امام خمینی10

آزادی سیاسی11

آزادی فردی وسیاسی دراندیشه امام 12

اقسام آزادی در دیدگاه استاد مطهری 13

آزادی معنوی 13

قلمرو آزادی در انیشه امام15

آزادی در بت های درونی17

آزادی نظرات در اندیشه امام خمینی18

استقلال از دیدگاه امام خمینی 18

نتیجه 19

منابع 20

-------

آزادی یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بوده و یکی از مفاهیمی است که امام خمینی به صورت بنیادین از آن دفاع می کنند ایشان از آزادی نه به عنوان یک شعار سیاسی ، بلکه به عنوان ((حق اولیه بشر )) نام می برند . و معتقدند این حق اولیه بشر است که من می خواهم  آزاد باشم ، من می خواهم حرفم آزاد باشد .

امام منشا آزادی خواهی را اصل توحید می داند . ایشان آزادی را امری خدادی می خواهند و معتقدند ((مگر آزادی اعطا شدنی است؟......آزادی مردم هست ،خدا آزادی داده به مردم )) امام همواره در ایام مبارزه ی سیاسی خود ، از آزادی به عنوان یک هدف مهم یاد کرده بودند و تعلق خاطر بسیاری به آن داشتند ، ایشان آزادی را متعلق به دوران جدید و ارزش غربی نمی دانستند بلکه ان را مطابقت فطرت آدمی به شمار آورده و معتقد بودند که پیامبر اسلام بنیان گذار آزادی بوده است .

 بر این اساس امام خمینی از جمله متفکرانی است که از منظر ایشان نه تنها دین با ازادی ناسازگاری ندارد ، که دین ، آزادی آدمیان را برای رسیدن به اوج کمال و معنویت ناب و خالص توصیه می کند و بر این باور است که (( اسلام دین آزادی و استقلال است . اسلام دینی است که کس به حقوق خودش می رسد و مراعات همه حقوق رامی کند .

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق شوک حرارتی پروتئین ها در باکتری های ترموفیل و هیپرترموفیل پاورپوینت بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف ترجمه مقاله توانایی دریافت سیگنال از حذف مشکلات نگران کننده حسابرسان مقاله بررسی اشتیاق در روابط دختران و پسران پایان نامه ماهیت ارتباطات بازاریابی