👈 فروشگاه فایل 👉

تدریس و یاد دهی تعادل شیمیایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تدریس و یاد دهی تعادل شیمیایی

دانلود تجربیات مدون دبیر شیمی با عنوان تدریس و یاد دهی تعادل شیمیایی

دانلود تجربیات مدون دبیر شیمی با عنوان: تدریس و یاد دهی تعادل شیمیایی

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

 

مقدمه                                                                                             2

تاریخ تعادل شیمیایی در تحقیق و آموزش                                                  3                     

       تعادل شیمیایی در دوره های آموزش شیمی                                      5

مشكلاتی كه در  درك و فهم تعادل شیمیایی وجود دارند                               7

درك ماهیت تعادل شیمیایی                                                                  9

راهبردهای تدریس پیشنهاد شده                                                             17

ارائه ی تبدیلات شیمیایی ناكامل و برگشت پذیر                                          17

تدریس یا ارائه ی دینامیك تعادل                                                            19

تدریس اصل لوشاتلیه برای پیشبینی تغییرات در تعادل شیمیایی                      23

تدریس  قانون تعادل به صورت مدل كمی برای درك تعادل شیمیایی                 25

توسعه ها و تحقیقات آینده                                                                    27

نتیجه گیری                                                                                     30

 

مقدمه

تعادل شیمیایی یكی از مفاهیم مركزی در تدریس شیمی است چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح دبیرستان. با استناد به این حقیقت كه یادگیری این موضوع با مشكلات زیادی همراه است جای تعجب نیست كه نوشته ها و مقالات زیادی به آن از سوی متخصصان اختصاص داده شده است . هدف این فصل این است كه نوشته ایی را در مورد تدریس و یاددهی تعادل شیمیایی با تمركز بر مطالعات تجربی در این ناحیه بسازد.

فصل با مرور كوتاهی بر سیر تاریخی رشد تعادل شیمیایی شروع می شود. بر اساس انالیز تاریخی ، روش هایی كه با آنها تعادل شیمیایی در دوره های دبیرستان و آموزش بالاتر تدریس شده اند و می شوند مورد خطاب قرار می گیرند . این انالیز دوره ها یا برنامه های شیمی چارچوبی را برای بحث در مورد تدیس و یادگیری  تعادل شیمیایی ایجاد می كند. مرور مشكلاتی را كه با تعادل شیمیایی همراه هستند را ارائه می دهد و در ادامه  نگاه فراتری به استراتژی هایی انداخته می شود كه پتانسیل این را دارند كه تعادل شیمیایی را به طور موفقی آموزش دهند. سر انجام ، بعضی از نواحی شناسایی می شوند كه نیاز به تحقیق بیشتر دارند.

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پروژه مسأله تشخيص فصل نوزدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی، ابریشمی پاورپوینت بررسی اثرات کاربرد جوش شیرین در عمل آوری پخت نان تحقیق فضای كتابخانه های عمومی و مقایسه استانداردهای آن ها با نظرات مراجعه كنندگان تحقیق اصول مدیریت كیفیت روشهای نمونه گیری