👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه

پاورپوینت مدیریت و کنترل پروژه 

تاریخچه

قدمت مدیریت پروژه ها بدون توجه به دانش مدیرت پروژه به حداقل 4500 سال پیش بر میگردد.

پیدایش مدیریت پروژه به عنوان یک علم از جنگ جهانی اول آغاز شد به طوری که در سال1917 آقای هنری ال . گانت نمودار معروف گانت را ابداع کرد.

مدیرت پروژه با دیدگاه امروزی به برنامه ریزی و کنترل و مدیریت پروژه هایی اتلاق می شود که غیر تکراری و منحر به فرد و موقتی بوده و قابل شکسته شدن به مجموعه ای از فعالیت ها هستند که نقاط شروع و پایان تعریف شده ای داشته و مجموعه ای از منابع در سطوح مختلفی بکار می گیرد.

 پروژه چیست؟

پروژه طبق تعریف PMI عبارت از مجموعه فعالیت های موقتی برای تحقق یک تعهد و ایجاد یک محصول یا ارایه خدمات مشخص است.

ویژگیهای یک پروژه

یک کار منحصر به فرد- جدید و غیر تکراری است. 

دارای یک نتیجه عینی در قالب محصول یا ارائه خدمت است.

موقتی است یک نقطه شروع و پایان قابل تعریف دارد.   

باید بتوان آنرا به اجزإ گسسته تقسیم نمود. 

هر جزء دارای زمان – منابع و هزینه خاصی است که روابط وابستگی خاصی بین آنها حاکم است و نیازمند منابع کاری و مصرفی مختلفی است. 

بودجه آن محدود و قابل پیش بینی است و باید یک همایت کننده مالی داشته باشد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق امنیت و نظم اجتماعی از منظر سیاست جنایی مقاله منطق فازی و سیستم های فازی تحقیق قوم عشایر از دیدگاه جامعه شناسی طرح توجیهی تولید چسب سنگ ترجمه مقاله رهبری تحول آفرین و بازارگرایی- مفهوم هایی برای تکمیل استراتژیهای رقابتی و عملکرد واحدهای کسب وکار