👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه برنامه ریزی برای احیای مسیرهای پیاده شهری با رویکرد مدرن شهر دینی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه برنامه ریزی برای احیای مسیرهای پیاده شهری با رویکرد مدرن شهر دینی

پایان نامه برنامه ریزی برای احیای مسیرهای پیاده شهری با رویکرد مدرن شهر دینی

پایان نامه برنامه ریزی برای احیای مسیرهای پیاده شهری با رویکرد مدرن شهر دینی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر برنامه ریزی برای احیای مسیرهای پیاده شهری با رویکرد مدرن شهر دینی (نمونه موردی محله شیخ صفی) است که در تحقیق حاضر برای نظرسنجی و اطلاع از نظرات شهروندان در رابطه با رویکرد دینی در پیاده راه های اردبیل از تکنیک پرسشنامه استفاده شده که نوع سؤالات آن به صورت بسته طرح شده است. لازم به ذکر است که در قسمت پرسشنامه، چهار مؤلفه سرزندگی ، ایمنی و امنیت ، خوانایی و نفوذپذیری منتج از ادبیات موضوع  را انتخاب کرده و پس از نظرسنجی به آنالیز آنها خواهیم پرداخت.جامعه آماری پژوهش در تحقیق کتابخانه ای از مقالات و کتابهای موجود و برای روش میدانی از شهروندان ساکن در اردبیل در سال 1392-93 استفاده شده است که از بین این جامعه تعداد 50 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب خواهد شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده خواهد شد.

مقدمه

از سالیان دور در ایران باستان شاهد هنر آفرینی معمارانی بودیم که به جهت فراهم آوردن رفاه و آسایش فرد ساکن در فضا به توجه و اهمیت دادن کوچکترین نیازهای وی پرداخته و خلاقیت های شگفت انگیزی را ارائه کردند. که این مهم تنها به دلیل فرهنگ غنی ایرانیان است. فرهنگی که بیانگر اهمیت فرد وخانواده در اجتماع می باشد. چنانچه به نیازهای خانواده (کوچکترین واحد ساختاری جامعه) پاسخ داده شود و سلامت روحی ایشان تامین گردد، سلامت اجتماع نیز تامین خواهد شد. پاسخگویی به نیازهای خانواده مستلزم ایجاد فضاهای مورد نیاز آنان است. چه بسا هنرمندان و معماران ایرانی که به طول سالیان دراز به خلق این گونه فضاها پرداختند. بنابراین فرایند طراحی، در معماری اصیل اسلامی ایرانی از "نیاز" آغاز شده و به"فرم" خاتمه می یابد. اعتقادات دینی و مذهبی با وجود اشتراکان فراوان در هر مکان رنگ و بوی محلی به خود گرفته و بر اساس آداب و مراسمی که مربوط به مناسبت های مذهبی هستند در هر منطقه دارای ویژگی های خاصی می شوند.کالبد که نشانه های مستقیم و مدلل تعامل انسان با محیط است، قطعا متاثر از آیین است و در رویکرد با مفهوم مخالف هر این تاثیر نهفته است،کما اینکه تلاش برای برقرای یک کالبد با هدف آیین زدایی ،خود به آفرینش آیینی دیگر منجر می شود.به واقع میان دین و معماری پلی وجود دارد که مصداق عینی آن جامعه است. معماری اصیل اسلامی - ایرانی در طول سالیان متمادی با تکیه به مولفه هایی چون فرهنگ و اقلیم، نیازهای انسانی ساکنین را پیش بینی کرده و به شکل هنرمندانه ای آنها را دستمایه شکل گیری فضا های خود قرار داده است، برای نمونه می توان به شکل گیری فضای بیرونی و اندرونی در معماری اصیل خانه و معابر ایرانی اشاره داشت به نظر می رسد اینگونه فضاها جهت رفع برخی نیازهای فرهنگی شکل گرفته اند.در این میان رویکرد مدرن شهری دینی بحث شده است(شاطریان،1386).پیوند بین آیین وکالبد در شهر اردبیل نیز نکته ای قابل تاکید است.شهر در دوره های نخست  تکوین خود با کارکرد نظامی و استحکامی شکل گرفته و بنا به موقعیت چهارراهی با استقرار بازار ، جایگاه تجارتی و بعد ها به قطب تشیع  موقعیت های مذهبی کسب میکند که دستاورد آن شکل گیری و برقراری فضاهای متعدد مذهبی با محوریت مجموعه شیخ صفی است .بنابراین هدف محقق بررسی و برنامه ریزی برای احیای مسیرهای پیاده شهری با رویکرد مدرن شهر دینی در این محله است .

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه یادگیری ، انگیزش و ادراک دانش آموزان مبانی نظری بیمه محصولات کشاورزی، بیمه کشاورزی و توسعه کشاورزی تحقیق شاخه‌های گرافیك پژوهش تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال پروپوزال مقایسه سبکهای انطباقی و کنترل خشم در زنان قربانی خشونت و عادی