تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد | abbuse | 15610

پژوهشگر بزرگوار سلام و عرض ادب. دانلود فایل تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد با دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی و شناسه 15610 در این پست امکان پذیر است. امیدوارم قیمت محصول براتون مناسب بوده و توانایی پرداخت آن را داشته باشید. هدف در نهایت رضایت شماست. اگر در مورد فایل تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد نظری دارید حتما آن را در تلگرام با ما در میان بگذارید.

بهره‌ور‬ ‫بادیا‬ ‫رستم‬ ‫تو‬ ‫نیکی‬ ‫دل‬ تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد ‫چنین‬ ‫گیو‬ ‫پدرام‬ ‫و‬ ‫گیو‬ ‫زواره‬ تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد ‫بخوردند‬ ‫فرامرز‬ ‫نوازنده‌ی‬ ‫و‬ ‫خوان‬ ‫رود‬ تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد ‫و‬ ‫با‬ ‫جنگاوران‬ ‫غریوان‬ ‫خسته‌ی‬ ‫بگسلد‬ تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد ‫پاک‬ ‫بیژن‬ ‫بگذاشتی‬ ‫شدم‬ ‫روزگار‬ ‫راه‬ تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد ‫را‬ ‫یزدان‬ ‫من‬ ‫بسته‌ام‬ ‫کمر‬ ‫رنج‬ تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد ‫و‬ ‫با‬ ‫شهنشاه‬ ‫شاه‬ ‫اندیشه‬ ‫ز‬

تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد

تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد

تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد

تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس  راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد

چکیده

پژوهش حاضر به منظور رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی دخترانه ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرستان مشهد انجام گرفت. فرضیه اساسی در این پژوهش آن است که بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس ارتباط معنی داری وجود دارد.

جامعه اماری در این تحقیق کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (20نفر) و کلیه معلمان (220 نفر) در ناحیه 2 شهر مشهد است.

گروه مورد بررسی کلیه مدیران مدارس راهنمایی دخترانه (20N=) است. بنابراین برای گروه مدیران از روش سرشماری بجای نمونه گیری استفاده شده است و حجم نمونه برای گروه معلمان 55 نفر می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش را در یک پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان (اثر بخشی مدیران) که برای تعیین اثر بخشی مدیران توسط معلمان مربوطه تکمیل می گردید و دیگر یک تست (مقیاس عزت نفس آیزنک) برای تعیین عزت نفس مدیران که توسط خود مدیران پاسخ داده می شود تشکیل می دهد.

چکیده.................................................................................................................................................................. 1

فصل اول :مقدمه تحقیق................................................................................................................................. 3

1-1 بیان مساله.................................................................................................................................................. 6

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................................................................................... 9

1-3 اهداف تحقیق............................................................................................................................................ 12

1-4 فرضیه هاُی تحقیق.................................................................................................................................. 13

1-5 تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق............................................................................................................ 13

فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین.............................................................................................................. 15

2-1 خود............................................................................................................................................................. 17

2-2 خودپنداره................................................................................................................................................. 22

2-3 عزت نفس................................................................................................................................................. 26

2-4 عزت نفس و جنسیت............................................................................................................................ 30

2-5 اثر بخشی ................................................................................................................................................. 32

2-6 نقش مدیر در اثر بخشی مدارس........................................................................................................ 34

2-7 معُیارهای ارزیابی اثربخشی مدیران.................................................................................................... 35

2-8 ویژگی هاُی مدیران اثر بخش ............................................................................................................ 43

 

فصل سوم :روش اجرای تحقیق.................................................................................................................... 48

3-1روش تحقیق ............................................................................................................................................. 49

3-2جامعه آماری.............................................................................................................................................. 49

3-3 حجم نمونه............................................................................................................................................... 49

3-4روش نمونه گیری..................................................................................................................................... 50

3-5 ابزار تحقیق............................................................................................................................................... 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................... 53

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها...................................................................................................... 60

5-1 نتایج مربوط به فرضیه اول................................................................................................................... 61

5-2 نتایج مربوط به فرضیه دوم.................................................................................................................. 62

5-3 نتایج مربوط به فرضیه سوم................................................................................................................. 62

5-4 نتایج مربوط به فرضیه چهارم............................................................................................................. 63

5-5 نتیجه گیری کلی.................................................................................................................................... 64

5-6 محدودیت ها............................................................................................................................................. 64

5-7 پیشنهادها.................................................................................................................................................. 65

منابع فارسی....................................................................................................................................................... 66

ضمائم.................................................................................................................................................................. 68

ضمیمه 1: تست آُیزنک.................................................................................................................................. 69

ضمیمه 2: پرسشنامه اثربخشی.................................................................................................................... 71

👇محصولات مشابه با تحقیق رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد👇

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 83-1382 پایان نامه بررسی رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی ناحیه 2 شهر مشهد رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد روش تحقیق بررسی رابطه بین انواع اختیار مدیران با تعهد سازمانی دبیران مدارس راهنمایی پسرانه نواحی هفت گانه شهرستان مشهد علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی شهرستان مشهد ناحیه 7 مدارس راهنمایی دارالعلم و حضرت بقیه الله پایان نامه بررسی علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی شهرستان مشهد ناحیه 7 مدارس راهنمایی دارالعلم و حضرت بقیه الله پایان نامه رابطه بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران مدارس متوسطه و سبک مدیریتی آنان

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مهندسی مجدد تحقیق توصیه کودی بهینه برای محصولات زراعـی و بـاغـی تحقیق پرورش مهارتهای سرپرستی مقاله نگاهی به تکنیک پنهان سازی داده ها (Steganography) طرح تو جیهی فنی و اقتصادی تولید اجر سفالی دانلود فصل ششم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش، سهام عادی مبانی و پیشینه نظری خودکارآمدی تحقیق مدیریت گردش و صورت گردش وجوه نقد مقاله عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران سمینار برق مدار امپدانسی Z SOURCE INVERTER پروژه کارآفرینی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج مقاله اندیشه سیاسی سید قطب و تأثیر آن بر جنبشهای اسلامی معاصر پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 پایان نامه مدیریت استاندارد کیفیت پاورپوینت فشار جوی (فشار هوا)

👇کلمات کلیدی👇