👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی هوش های چند گانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی هوش های چند گانه

بررسی هوش های چند گانه

بررسی هوش های چند گانه

عصر حاضر عصر تغییرات و تحولات اساسی و بنیادی است و سازمانهایی می توانند خود را با این شرایط تطبیق دهند و در صحنه رقابت باقی بمانند که مدیران و رهبرانی کارآمد ، تغییر گرا و با چشم اندازی بلند مدت داشته باشند . در سالهای اخیر ، هوش رقابتی [1]به یکی از مافهیم مهم مدیریت تبدیل شده و با فرهنگ شرکتهای پیشرو ، عجین شده است . در دنیای پیچیده کنونی ، شرکتهایی مختلف هر روز برای دستیابی به اهداف عالی تر به طرحهای نوینی روی می آورند . هوش رقابتی این امکان را برای مدیران فراهم می کند که به صورت خلاقانه تری ببندیشند و با استفاده از اطلاعات محیط کسب و کار و اطلاعات حاصل از تحلیل رقبا در تصمیم گیری های سازمانی به بهترین شکل عمل کنند . بنابراین ، هوش رقابتی یکی از الزامات غیر قابل انکار برای اغلب مدیران به شمار می رود .

در این مقاله سعی شده است تا به تشریح ابعاد و قابلیتهای هوش های چند گانه بررسی و نتیجه گیری شود .

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه :1

هوش تصویری – فضایی. 2

ویژگی‌های هوش تصویری-فضایی. 2

انتخاب‌های شغلی. 2

هوش کلامی – زبانی. 2

ویژگی‌های هوش کلامی- زبانی. 2

هوش منطقی – ریاضی. 2

ویژگی‌های هوش منطقی- ریاضی. 2

هوش اندامی- جنبشی. 3

ویژگی‌های هوش اندامی- جنبشی. 3

هوش موسیقیایی. 3

ویژگی‌های هوش موسیقیایی. 3

هوش میان فردی.. 3

ویژگی‌های هوش میان فردی.. 3

هوش درون فردی.. 4

ویژگی‌های هوش درون فردی.. 4

هوش طبیعت‌گرا4

ویژگی‌های هوش طبیعت‌گرا4

هوش معنوی چیست؟. 4

هوش معنوی.. 6

هوش معنوی، معنویت، مدیریت و رهبری:13

اندازه‌گیری هوش معنوی.. 15

توسعه هوش معنوی.. 15

خطرات بالقوه جستجوی هوش معنوی.. 16

بحث و نتیجه گیری.. 16

منابع 17

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مدیریت تحول سازمان ترجمه مقاله چگونگی شناسایی رهبری بالقوه- توسعه و تست از یک الگوی توافقی عمومی تحقیق میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقاله بررسی مدیریت ژاپنی، مدیریت آمریكائی-مدیریت Z و بحث در مورد امكان اعمال آنها در سیستم مدیریتی جامعه ایرانی جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2 7