👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله دودکش ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله دودکش ها

مقاله دودکش ها

مقاله دودکش ها

فهرست:

نگاهی به دودکش ها

دودکش گرمکن ها

اتصال به دیوار

انتخاب سیستم تهویه و هواکش های مناسب در سالن های بسته

بخاری دیواری

 

قسمتهایی از متن:

نكات ذیل جهت رعایت در اجرای دودكشهای ساختمان كه در عمل نیز موجب تأیید یا عدم تأیید شبكه گاز رسانی واحد های یاد شده می شود به اطلاع می رساند بدیهی است كه عواقب عدم توجه به این نكات متوجه مجریان ، مهندسان ناظر و طراح دفاتر مهندسی و سایر دست اندركاران مربوطه خواهد بود .

1- در ساختمانهای كه گرمایش آنها با وسایل گاز سوز صورت می پذیرد ، هر وسیله گاز سوز بایستی دارای دودكش مناسب و بدون اشكال جهت تخلیه گازهای حاصل از احتراق فضای آزاد باشد لذا در اینگونه ساختمانها اجرای دودكش در كلیه اتاقهای خواب ، حا و پذیرایی و همچنین آشپزخانه الزامی می باشد .

تبصره : اتاقهای خوابی كه مساحت آنها كمتر از 9 متر مربع باشد به دلیل غیر استاندارد بودن نصب بخاری ، اجرای دودكش الزامی نمی باشد .

2- دودكش ها باید در داخل ( بدنه ) دیوارها اجرا گردند ( توضیح اینكه : مناسبترین دیوارها دیوارهای داخلی می باشند ) اجرای دودكش به صورت نمایان به خصوص در بیرون ساختمان ها غیر استاندارد بوده و می باید عایق شده و توسط دیوار دیگری پوشش داده شوند ضمناً اجرای دودكش در داخل دیوار حمامها به دلیل احتمال نشت دودكش به طور كلی ممنوع می باشد .

3- در صورت عدم اطلاع از نوع و ظرفیت مصرف كننده گازی بهتر است توجه شود كه مناسبترین قطر برای دودكش شومینه ها و پكیج ها حداقل 15 سانتی متر و بخاریها 10 سانتی متر می باشد ( هر سه مورد اشاره شده مربوط به مصرف كننده های گازی در سایز های استاندارد خانگی می باشد )

4- انتهای لوله خروجی كلیه دودكش ها در پشت بام باید 60 تا 100 سانتی متر از ارتفاع جانپناه ( یا هر مانع دیگری در مجاورت آنها ) بالاتر بوده و از دیوارهای جانبی نیز شعاع حداقل 1 متر فاصله داشته باشد و حتماً میباید مجهز به كلاهك ضد باد ( H ) باشند .

...

دودکش گرمکن ها

چون طبق قوانین گازها و رابطه P1.T2=P2.T1 اگر فشار گازی در حجم ثابت از P1 به P2 کاهش یابد دمای آن نیز از T1 به T2 کاهش خواهد یافت ، لذا در سیستم های تقلیل فشار گاز همواره با کاهش دمای گاز مواجه خواهیم شد و در نتیجه هنگامی که دمای گاز به نقطه شبنم گاز نزدیک شود بخار مایعات همراه گاز اعم از آب و هیدروکربورهای سنگین تر به صورت مایع درآمده و در دمای پایین محیط در تاسیسات ایجاد یخزدگی می نماید.

همچنین از آنجا که دمای گاز در شرایط استاندارد حدود 15C می باشد لذا تامین این شرایط در سیستم های تقلیل فشار و در نهایت در مبادی مصرف ضروری است . با توجه به موارد ذکر شده در سیستم های تقلیل فشار نصب گرمکن های گاز ضروری میباشد . این دستگاهها در شرایط ایمن توسط مشعلهای اتمسفریک آب داخل یک محفظه را گرم نموده و گاز با عبور از لوله های مارپیچی که از درون این محفظه عبور می نماید گرم میشود و به آنها حمام های غیرمستقیم (Water Bath indirect Heater) گاز گفته میشود.

 

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت ادبیات نظری وپیشینه پژوهش پیدایش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها مقاله طلاق پرسشنامه خوش بینی - بدبینی تحقیق بیماری اوتیسم و کودکان اوتیسمی